Over 3Motion

3Motion is een bedrijf met veel ervaring: wij zijn Aad van Mullem en René Meesters, partners en eigenaars van 3Motion. We hebben de afgelopen 25 jaar vele organisaties geholpen de ICT ondersteuning op een hoger plan te tillen. Dat doen we door gerichte, praktische adviezen en door tijdelijk een managementpositie in te nemen. Vanuit een managementrol brengen we structuur en ontwikkelen de organisatie. In veel gevallen is er naar onze overtuiging betere dienstverlening mogelijk tegen lagere kosten.

We brengen de technologie op orde, richten serviceprocessen in en zorgen ervoor dat personeel en management in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarvoor is inspiratie nodig, uitdaging, ambitie en zicht op de eigen ontwikkeling. Vandaar uit werken we aan vakbekwaamheid en een professionele houding. Waar nodig maken we gebruik van ons zorgvuldig opgebouwde netwerk van hoogwaardige professionals. Onze beloning laten we afhangen van het resultaat en rekenen we af tegen een van te voren overeengekomen prijs.

Wij ontwikkelen voor onze opdrachtgevers krachtige ICT service organisaties met volwassen klanten. Het gaat o.a. om verhoging van klantgerichtheid, kostenbesparing, verbetering van services en het ontwikkelen van de klantrol. De laatste jaren zijn we actief in het opbouwen Shared Service Centers. ICT afdelingen van verschillende afkomst integreren we tot een goed lopend servicebedrijf. Een dergelijke turnaround vereist een aanpak met een breed spectrum: mensen, processen, marketing, technologie en vooral passie, pragmatiek en energie. De deelnemende partijen in het SSC willen invloed in de besturing en zijn tegelijkertijd dagelijks klant. 3Motion kan u helpen elk van deze aspecten op orde te brengen of de samenhang ervan te herstellen.

Eén van onze klanten verwoord het als volgt: “Vanuit een toekomstbeeld van de service organisatie en de te verlenen diensten is een programmaplan opgesteld, inclusief een realistische business case en ambitieuze planning. Op basis van dit plan is tegelijkertijd gewerkt aan alle aspecten die nodig zijn voor de opzet van een ICT service bedrijf. Een integrale aanpak waarin simultaan gewerkt is aan de modernisering van de technologie, het inrichten van zakelijke relaties met klanten, een bedrijfsvoering die past bij een servicebedrijf, de verbetering van vakbekwaamheid en servicegerichtheid van het personeel, de inrichting van procesmatig werken, een bedrijfsvoering die ‘in control’ is. Er is een competent en inspirerend managementteam opgebouwd, dat de veranderingen verder kan dragen. Zodra er voldoende draagkracht in de eigen organisaties was, hebben de heren van 3Motion afscheid genomen. Nu staat er een energieke serviceorganisatie, die de klanten in toenemende mate via de nieuwe infrastructuur bedient en de eigen organisatie als een bedrijf stuurt.”

Download Presentatie

| ad interim management | projectmanagement | consultancy | procesmanagement | auditing |

3Monitor®

Veel organisaties zijn bezig hun ICT services op een hoger plan te tillen. Inmiddels zijn er resultaten geboekt op diverse gebieden. Toch dienen zich ook vragen aan: waarom hapert de technologie nog regelmatig? Waar blijven nou die kostenbesparingen? Waarom zijn de ‘klanten’ nog niet tevreden ? Kunnen we het tempo van verandering erin houden?

Eigenlijk is er behoefte om tussentijds te weten hoever men is: welke doelen hebben we gehaald, waar zijn we goed op weg en waar is extra inzet nodig? Dan is er een plaatsbepaling nodig ten aanzien van technologie, procesinrichting, de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het personeel, de inrichting van de relatie met klanten, of de besturing van het geheel? Met de 3Monitor® kunnen we in kort bestek die plaatsbepaling doen. Onze bevindingen zijn voorzien van een advies voor gerichte vervolgstappen. De doorlooptijd is kort en het prijskaartje bescheiden.Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Aad van Mullem of René Meesters.

Aad van Mullem

Aad van Mullem

Reneé Meesters

René Meesters

Adres

Adres 3Motion

Schrijnwerkerlaan 11
3828 XB Hoogland